Z ČEHO SE SKLÁDÁ VSTUPNÍ PROHLÍDKA?

1. Vyplnění dotazníku:

  • Zdravotní dotazník je určený k zapsání Vašich zdravotních rizik, prodělaných onemocnění a onemocnění Vašich přímých příbuzných. Vyplňte si jej pečlivě a v klidu, jde o velmi důležité informace, bez kterých je další kvalitní léčba velmi nesnadná.

2. Vyšetření sestrou:

  • Sestra se Vás zeptá na poslední očkování proti tetanu, alergie a na jiné okolnosti související s Vaším zdravotním stavem. Sestra Vás zváží, změří Vaši výšku, krevní tlak a počet tepů, vyzkouší Váš zrak, sluch a barvocit. Pokud je Vám více než 40 let, sestra Vám natočí EKG záznam. Pokud je Vám více než 50 let, sestra Vám vysvětlí a vydá jednoduchý test k prevenci rakoviny tlustého střeva. Pokud je Vaše očkování proti tetanu propadlé, nebo nelze zjistit dobu Vašeho očkování, sestra Vás bezplatně naočkuje .

3. Vyšetření lékařem:

  • Lékař se Vás zeptá na skutečnosti Vámi uvedené v dotazníku. Cílem je informace upřesnit, případně se dozvědět i širší souvislosti o Vašem zdravotním stavu. Dále Vás lékař podrobně vyšetří od hlavy k patě. K vyšetření slouží pohled, poklep, poslech a pohmat. Nakonec Vás lékař seznámí se závěrem lékařské prohlídky, co u Vás zjistil, a obdržíte doporučení k tomu, co by bylo nutné udělat v rámci změny životního stylu. Při zjištěných nemocech obdržíte doporučení na specializované vyšetření, případně bude rovnou zahájena léčba. Rovněž Vám lékař doporučí krevní rozbor.

4. Odběr krve a vyšetření moče:

  • Krev Vám bude odebrána v ambulanci téhož dne nebo následující dny, dle Vašeho přání. K odběru se dostavte nalačno ve smluvený čas (nejčastěji ráno). Výsledek rozboru krve a moče vyhodnotí lékař, který Vám provedl vstupní vyšetření. Pokud se u Vás z rozboru zjistí závažné skutečnosti, zajistí Vám lékař další vhodná vyšetření, léčení a sledování zdravotního stavu.

MÁTE NĚJAKÝ DOTAZ? NAPIŠTE NÁM HO!

V případě nutnosti volejte tel: 596734172