Katalog služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Výkony za přímou úhradu

 Cena (Kč)
 Lékařská prohlídka do zaměstnání    Vstupní

Periodická, mimořádná

Výstupní

500,-

500,-

500,-

Šetření na pracovišti, protokol o prohlídce pracoviště (objektu)

700,-

Vyšetření a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu (prodloužení)

600,-

Vyšetření a potvrzení žádosti o řidičský průkaz, vrácení řidičského průkazu

500,-

Vyšetření a potvrzení žádosti o řidičský průkaz – student, důchodce

300,-

Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství

350,-

Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství – student

200,-

Posudek o bolestném a ztížení společenského uplatnění

300,-

Tiskopis pro pojišťovnu (úraz, nemoc) – vyplnění, potvrzení

300,-

Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost, pro potřeby PLS (3-10dní)

200,-

Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost, pro potřeby PLS do 24hod.

400,-

Vyšetření a potvrzení přihlášky na VŠ (kus)

100,-

Zpráva pro policii a soudy

300,-

Vypsání žádosti do domova pro seniory, DPS /kus

50,-

Přednostní vyšetření z osobních důvodů

500,-

Vyšetření glukometrem, EKG, pro neléčebný účel

300,-

Vyšetření a potvrzení pro sportovní aktivitu, tábory aj.

100,-

Předoperační vyšetření pro kosmetické a jiné nehrazené výkony

800,-

Aplikace očkování za 1 vakcínu (nepovinné a doporučené)

100,-

Telefonické objednání pacienta na vyšetření

0,-

Jiná potvrzení na žádost pacienta (např. pracovní omezení pro ÚP)

100,-

Minimální administrativní výkon

50,-

Vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta

150,-

Kopie nálezu na žádost pacienta

1,-/strana

Léčivo aplikované dle potřeby – dle aktuálního doplatku pojišťovny

xxx

Platnost od: 1.1.2020