Katalog služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

 • Lékařská prohlídka do zaměstnání – Vstupní  500,- Kč
 • Lékařská prohlídka do zaměstnání – Výstupní, Periodická, Mimořádná  400,- Kč
 • Lékařská prohlídka do zaměstnání – Noční práce  300,- Kč
 • Aplikace očkování za 1 vakcínu (nepovinné a doporučené) 100,- Kč
 • Vyšetření a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu (prodloužení) 600,- Kč
 • Vyšetření a potvrzení žádosti o řidičský průkaz, vrácení řidičského průkazu 500,- Kč
 • Vyšetření a potvrzení žádosti o řidičský průkaz – student, důchodce 300,- Kč
 • Vyšetření a potvrzení pro profesní průkazy 500,- Kč
 • Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství 350,- Kč
 • Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství – student 300,- Kč
 • Vyšetření před cestou do zahraničí 800,- Kč
 • Zpráva pro účast na rekondičních pobytech 350,- Kč
 • Posudek o bolestném a ztížení společenského uplatnění 300,- Kč
 • Výpis z karty na vlastní žádost, pro potřeby PLS 150,- Kč
 • Vyšetření a potvrzení přihlášky na VŠ (kus) 100,- Kč
 • Zpráva pro policii a soudy 300,- Kč
 • Výpis zprávy pro pojišťovnu, úraz-nemoc 300,- Kč
 • Vypsání žádosti do domova pro seniory, DPS 150,- Kč
 • Vypsání návrhu na příspěvkovou lázeňskou péči (na vlastní žádost) 250,- Kč
 • Přednostní vyšetření z osobních důvodů 500,- Kč
 • Vystavení duplikátu průkazů, zdravotních dokladů a receptu 200,-
 • Vyšetření glukometrem, EKG, pro neléčebný účel 300,- Kč
 • Vyšetření a potvrzení pro sportovní aktivitu, tábory aj. 250,- Kč
 • Předoperační vyšetření pro kosmetické a jiné nehrazené výkony 800,- Kč
 • Telefonické objednání pacienta na vyšetření 0,- Kč
 • Minimální administrativní výkon 50,- Kč
 • Vyšetření sportovců 300,- Kč
 • Jiná potvrzení na žádost pacienta (např. pracovní omezení pro ÚP) 100,- Kč
 • Vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta 130,- Kč
 • Léčivo aplikované dle potřeby – dle aktuálního doplatku pojišťovny xxx