Informace pro klienty

ODBĚRY KRVE

Odběry krve provádíme denně mimo úterý, resp středu – dle lékaře – v době mezi 7:00 – 9:30hod. – dle ambulance.
Pokyny pro odběr krve – k vyloučení zkreslení výsledků nutno dodržet následující pravidla:
 1. Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla. Pouze se svolením lékaře lze vynechat léky!
 2. Odběr krve se provádí nalačno.
 3. Ráno před odběrem vypijte zhruba 1/4 l hořkého čaje (nesladké vody).
 4. Pokud jste alergický na desinfekční prostředky (např. Ajatin) nebo na určitý typ náplasti, oznamte tuto skutečnost odebírajícímu personálu.
 5. Pokud Vám při odběru krve bývá nevolno, oznamte toto také odebírajícímu personálu, aby mohl zabránit komplikacím při mdlobě (poranění při pádu). V tomto případě lze provést odběr vleže.
 6. Po odběru se můžete najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim.
 7. Musíte mít s sebou žádanku od ordinujícího lékaře, výjimkou je odběr krve za přímou úhradu (samoplátce). Ke kontrole údajů s sebou vezměte průkaz zdravotní pojišťovny.
Možné komplikace odběru krve:
 • bolestivost v místě vpichu, většinou odezní do několika minut po odběru
 • „modřina” v místě vpichu, prevencí je řádné stlačení místa vpichu
 • nevolnost, výjimečně i kolapsový stav, u hladovějících, nedostatečně hydratovaných, ve stresu, při probíhajícím onemocnění, prevencí je se co nejdříve po odběru najíst a dostatečně napít
 • jedinci, kteří trpí na kolapsové stavy ve spojitosti s odběrem (pohled na krev apod.) toto oznámí předem, aby odebírající zdravotní personál k němu přistupoval se zvýšenou opatrností a měl jej pod dohledem i nezbytně dlouhou dobu po něm
 • zarudnutí/vyrážka kolem místa vpichu, je možné, že pacient se stal alergickým na některou ze složek při odběru (dezinfekci, náplast,..), nutno konzultovat se zdravotnickým personálem, až po více dnech ve spojitosti s teplotou nelze vyloučit sekundární infekci, nutno kontaktovat ošetřujícího lékaře
Pokud by se pacient po odběru necítil dobře, oznámí tuto skutečnost zdravotnickému personálu.

Potřebuješ se lékaře na něco zeptat?

OBJEDNEJ SE A DOMLUV SI SCHŮZKU