ODBĚRY KRVE

Odběry krve a jiného biologického materiálu (moč, výtěry z horních cest dýchacích, konečníku, ran)

MAMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Ženám po 45. roce věku odeslání na mamografické vyšetření v rámci prevence rakoviny prsu

STANOVENÍ GLYKÉMIE

Okamžité stanovení glykémie glukometrem, zjištění hodnoty (%) saturace periferní krve kyslíkem

OŠETŘOVÁNÍ CHRONICKÝCH RAN

Ošetřování chronických ran (bércové ulcerace, ischemické defekty, diabetické nohy)

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Zdravotní preventivní prohlídky v rozsahu daném vyhláškou č. 90/2012 Sb.

ZRAKOVÉ VYŠETŘENÍ

Provádíme komplexní měření zraku, vyšetření zrakové ostrosti, barvocitu, diagnostiku očních vad

EKG – 12 svodové

Elektrokardiografie dvanáctisvodovým EKG. Elektrokardio­grafie, neboli EKG, je vyšetření, při kterém přístroj snímá elektrickou aktivitu srdce.

STANOVENÍ CRP

(C-reaktivní protein – ukazatel tíže zánětu) odběrem kapilární (kapky) krve z prstu

MOŽNOST OŠETŘENÍ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Nedílnou součástí primární ambulantní péče poskytované registrujícími poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství je vždy návštěvní služba a možnost ošetření pacienta ve vlastním sociálním prostředí, vždy po předchozí domluvě.

SLUŽBY NEHRAZENÉ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Posudky

Formuláře

Konzultace