Informace pro klienty

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA

Pevným pilířem primární péče o Vás je všeobecná zdravotní prohlídka (vzp), provedená ideálně 1x za 2 roky. Jako klienti zdravotní pojišťovny (dále ZP) na ni máte zákonný nárok dle Vyhlášky č. 70/2012 Sb., která podrobně specifikuje rozsah provedení vyšetření, 1x za min. 23 měsíců. Nelze tudíž svévolně a na libovolné, byť sebevíc vřelé, přání klienta měnit rozsah určených vyšetření. (Například nelze, bez předchozího lékařského vyšetření a odůvodnění, požadovat odebrat širší panel laboratorních odběrů.) Tyto pravidelné vzp by měl absolvovat každý registrovaný klient, i když je jeho zdravotní stav zcela stabilizován a cítí se bez potíží, jsou podkladem k Výpisům ze zdravotní dokumentace.

Co má vždy zahrnovat pravidelná preventivní prohlídka

  • doplnění anamnézy – změny, rizikové faktory, profesní rizika (výskyt kardiovaskulárních onemocnění, hypertenze, diabetu, poruchy metabolismu tuků, nádorových onemocnění a závislostí v rodině)
  • kompletní fyzikální vyšetření
  • včetně změření krevního tlaku
  • zjištění BMI
  • orientační vyšetření zraku a sluchu
  • orientační vyšetření moči diagnostickým papírkem
  • kontrola očkování
Naším přáním je, aby každý klient byl k všeobecné zdravotní prohlídce předem vyzván – buď dopisem, či SMS nebo emailem, popřípadě ústním upozorněním v ordinaci. Prosím respektujte základní pilíř primární péče. Lepší je spoustě nemocí předejít než je léčit anebo odhalit nemoci v jejich začátku.
Jen připomínáme, že k odůvodněné návštěvě lékaře, při zejména akutním onemocnění, se můžete zákonným způsobem uvolnit ze zaměstnání podle §199 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.a nařízení vlády č. 590/2006 Sb., které podrobně specifikuje překážky v práci. Vy sami vždy rozhodujete, jakou hodnotu má pro každého z Vás osobní zdraví.

Potřebuješ se lékaře na něco zeptat?

OBJEDNEJ SE A DOMLUV SI SCHŮZKU