ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

OBORNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA