Informace pro klienty

ODBĚRY MOČI

K zamezení zkreslení nálezu dodržujte prosím tyto pokyny:
  1. Pokud neurčí ordinující lékař jinak, provádí se vyšetření vždy z první ranní moče.
  2. Příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná.
  3. Před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií vodou.
  4. K vyšetření se použije vzorek ze středního proudu moče.
  5. U žen platí, že odběr by měl být proveden mimo období menstruace.
  6. K biochemickému vyšetření moče je určena plastová zkumavka se žlutým uzávěrem, kterou Vám dá lékař. K bakteriologickému vyšetření moče je nutné použít sterilní plastovou zkumavku (šroubovací žlutý uzávěrem). Tu Vám také vydá ordinující lékař.
  7. Pokud nemáte zkumavku, můžete použít pro biochemické vyšetření moče čistou a suchou nádobku, ve které nebudou zbytky původního obsahu (léky, chemikálie). Objem vzorku moče má být asi 10 ml. Bakteriologické vyšetření moče nelze provádět z náhradních nádobek!
  8. Na zkumavku nebo náhradní nádobku nalepte štítek se jménem a rodným číslem.
  9. Interval od vymočení do zpracování vzorku má být dle možností do 1 hodiny, maximálně 2 hodiny. Proto není vhodné vyšetřovat vzorek ranní moče dodaný do laboratoře později. Může dojít ke zkreslení výsledku.
  10. Zkumavku s močí dodejte do jednoho z odběrových pracovišť Klinické laboratoře ON Kladno nebo přímo na centrální příjem Klinické laboratoře Oblastní nemocnice Kladno (vchod B, 5. patro).
Přesné dodržení pokynu je podmínkou vyšetření.

Potřebuješ se lékaře na něco zeptat?

OBJEDNEJ SE A DOMLUV SI SCHŮZKU