Prohlášení posuzované osoby o zdravotní způsobilosti ŘP

Více informací o očkování dospělých a dětí naleznete zde:

Potřebuješ lékařské potvrzení?

OBJEDNEJ SE A DOMLUV SI SCHŮZKU